LAND atelier

LAND atelier bij de notaris in 2019 tijdens de totstandkoming van onze sociale onderneming

Vormen, Verbinden en Vergroenen:
Akke Bink, Gijs Rijbeek, Roeland Meek, Robbert Jongerius

Advies, Ontwerp en Onderzoek:
Akke Bink, Gijs Rijbeek

________________________________________________________________________________________

Akke Bink

Akke Bink
Co-creatie door het betrekken van (toekomstige) gebruikers is de nieuwe trend. Akke heeft als ontwerper, ‘placemaker’ en procesbegeleider, de afgelopen jaren deze ontwikkeling gevolgd in ‘Bottom Up’ initiatieven zoals Park Oosterspoorbaan, het vergroenen van het IJsvogelhof en Koningshof. Akke helpt bij het creëren van draagvlak voor ruimtelijke ontwikkelingen en bouwt zo aan gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor die plekken bij de betrokken partijen. Meer >

Gijs Rijnbeek

Gijs Rijbeek
De vraag naar duurzame en veerkrachtige ontwerpen nemen toe. Door ideeën en ontwerpen met maquettes en 3d modellen te bouwen kan de ruimtelijke kwaliteit voor de langere termijn worden getest en het gewenste eindbeeld samen met de opdrachtgever worden bepaald. Bij Vogt Landschapsarchitekten in Zurich heeft Gijs deze werkmethode zich volledig eigen gemaakt. Zijn zorgvuldige detaillering en uitgebreide beplantingskennis resulteren in toekomstbestendige ontwerpen. Meer >

Roeland Meek

Roeland Meek
Stad en landschap zijn door de schaalvergrotingen in de landbouw ontkoppeld geraakt. Mensen komen hierdoor steeds verder van de natuur af te staan.  Met zijn afstudeerproject ‘de voedselvrijheid van Utrecht’ introduceert Roeland een lokaal voedselsysteem voor de stad Utrecht. Deze visie geeft een antwoord op de vraag naar ‘de gezonde stad’ en laat de bijkomende voordelen zien voor mens en natuur. Roeland richt zich bij elke opdracht op de ‘vraag achter de vraag’ om zo tot een duurzame oplossing van de opgave te komen. Meer >

Robbert Jongerius

Robbert Jongerius
De impact van de menselijke foodprint op de aarde leiden onmiskenbaar tot een verlies van biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Het is van groot belang om voor mens en maatschappij deze ecologische realiteit onder ogen te zien. In het boek ‘Dijken van Nederland’ waarvan Robbert co-auteur is, komt de transformatie van het Nederlandse landschap uitgebreid aan bod. Robbert richt zich in met zijn werk op het vinden van een stabiel en duurzaam evenwicht tussen mens en natuur. Meer >