Missie

LAND atelier is een sociale onderneming die zich inzet voor een groene economie; een economie waarin, innovatie en ontwikkeling hand in hand gaan met het milieu.  

^
LAND atelier 
Een zaterdagmiddag in het voorjaar van 2018 op koningshof. De eerste, door LAND atelier ontworpen, stadstuinbouwtuin.

Onze missie: samen vormgeven aan een volhoudbare toekomst door mensen te verbinden met hun natuurlijke leefomgeving.

We zien onszelf als ambassadeurs van het landschap en geven bij ieder project onszelf de opdracht om aanvullend op uw vraag de belangen van een toekomstbestendige, groene en sociale leefomgeving te behartigen.