DENNENOORD – Zorglandgoed van de 21e eeuw

Landgoed Dennenoord | Herontwikkelingsplan

Type project | Ontwikkelingsvisie 
Thema | Zorglandgoed
Locatie | Dennenoord, Zuidlaren, Drenthe
Opdrachtgever | Lentis gezondheidszorg
Samenwerking | Steenhuis en Meurs
Oppervlakte | 80+ hectare  
Jaar | 2018 – heden
Status | In ontwikkeling

Zorglandgoed Dennenoord
Zorg wordt steeds meer geboden in de eigen woon- leef- en werkomgeving van de cliënten. Voor de zorglocatie Dennenoord betekent dit een afbouw van de traditionele zorg en groei van specialistische forensische zorg en zorg voor mensen met een autisme stoornis. Steenhuis en Meurs heeft in samenwerking met LAND atelier een plan gemaakt om van Dennenoord het zorglandgoed van de 21ste eeuw te maken. 

De visie van het landgoed richt zich op langdurige en meer complexe zorg in een veilige en rustige woonomgeving voor patiënten die aan de ene kant aansluiting vinden bij de maatschappelijke activiteiten van het dorp, maar ook in de eigen beslotenheid van woonvoorzieningen. De bewoners kunnen gebruik maken van de door Lentis aangeboden faciliteiten op het gebied van dagbesteding en sociaal culturele activiteiten. 

Landgoed Dennenoord wordt een zorglandgoed waar het goed toeven is, waar rust heerst en de bezoekers en bewoners zich veilig en geborgen voelen. De historische groenstructuren en de ruimtelijke kwaliteiten van de Engelse landschapsstijl worden versterkt en vernieuwd om de identiteit van het landgoed te versterken. Dit robuuste raamwerk vormt de duurzame basis van het zorglandgoed van de 21ste eeuw. 

Meer informatie over Dennenoord: klik hier voor een link naar de website

Meer weten: Hallo!