ETNA – Energy Transition Natural Accumulator

Type project | Ontwerpend onderzoek
Locatie | Hoorn80, Noord-Holland
Opdrachtgever | BNA (Bond Nederlandse Architecten)
Samenwerking | Strikwerda van den Heuvel architecten 
Oppervlakte | 100+ hectare
Periode | 07-10 2019
Status | Gepubliceerd

Energie-eiland in het Markermeer

De energietransitie staat hoog op de agenda: de overheid wil dat we in 2050 allemaal zijn overgestapt op duurzame energie, zonder CO2-uitstoot. Dat betekent dat we daar nu echt aan moeten beginnen. Bedrijventerreinen verbruiken veel energie en zijn daarom belangrijke spelers in deze transitie. Bedrijventerreinen als Hoorn 80 dienen over toen jaar energiepositief en CO2 neutraal te zijn, zonder dat dit invloed heeft op de omzet van de bedrijven. 

Op uitnodiging van de Branchevereniging Nederlandse Architecten (BNA) heeft LAND atelier samen met Strikwerda Van den Heuvel architecten gewerkt aan de twee missing links voor deze opgave: een visie op hoe een energie positief bedrijventerrein er over toen jaar uit kan zien en de koppeling van deze verduurzaming aan meer ruimtelijke kwaliteit. 

“De ETNA is een iconische toevoeging die een verhaal vertelt. En we hebben verhalen nodig.”

^
Ron Baltussen
Commissie Monumenten en Welstand Hoorn

Stoppen met gas en overstappen op groene stroom: dat betekent dat Hoorn80 tien keer zo veel elektriciteit nodig heeft als nu. Stroom die het liefst ter plekke wordt opgewekt, hernieuwbaar is, en in daluren kan worden opgeslagen voor later gebruik. De oplossing is een landschapsbatterij, in de vorm van een stuwmeereiland in het Markermeer: de ETNA. Vanaf dit ‘vulkanische eiland’ slaat een beloopbaar grit een brug naar de bedrijven aan de oever. De ETNA koppelt nieuwe energie aan nieuwe natuur, presenteert een hightech oplossing als spectaculaire beleving, en nodigt ondernemers uit deel te nemen aan een aantrekkelijk collectief businessmodel.

Meer weten over dit ontwerpend onderzoek: klik hier voor een link naar de site van de BNA

Meer weten over onze inspiratie ‘Plan Lievense’: klik hier voor een link naar de site van de EWA

Nog meer weten: Hallo!