IJSVOGELHOF – Een klimaatbestendig buurtplein

Type project | Pleinontwerp
Thema | Klimaatadaptatie
Locatie | Gansstraat, Utrecht
Opdrachtgever | Gemeente Utrecht
Samenwerking | Geen
Oppervlakte | 1000 m2  
Jaar | 2018 – 2019
Status | Gerealiseerd

Klimaatadaptatie
Bij de bewoners van het IJsvogelhof is in de loop der jaren de wens ontstaan om het plein te vergroenen en een flinke ‘opfrisbeurt’ te geven. Samen met de bewoners en de gemeente Utrecht hebben we de wensen voor beplanting en nieuwe functies in beeld gebracht. Dit heeft geleidt tot een levendig groen plein met speelaanleiding voor de kinderen uit de buurt. 

Steden krijgen in de toekomst steeds meer te maken met meer en hevigere piekbuien. Het IJsvogelhof vervult een belangrijke rol in het klimaat adaptief maken van de wijk. Een groot deel van bestrating wordt vervangen door beplanting. Het regenwater kan hierdoor in de bodem wegzakken of wordt vertraagd afgevoerd door hoogteverschillen te introduceren. Langs de woningen worden geveltuinen aangelegd waar men zelf klimplanten en kruiden kan planten. 

Bij de vormgeving en invulling van de buitenruimte zijn de bewoners actief betrokken geweest. Om dit proces te versoepelen bedachten we een kaartspel waarmee bewoners hun ideale programma van eisen konden samenstellen. De bewoners ruilden en combineerden hun functies met elkaar tot er een gezamenlijk beeld ontstond van de ruimte. Dankzij dit open proces heeft LAND atelier ervoor gezorgd dat de omwonenden zich mede eigenaar gaan voelen van het project en het hof. 

Meer weten: Hallo!