OOSTZAAN – De klimaatadaptieve tuinstad

Type project | Ontwerpend onderzoek
Thema | De gezonde klimaatadaptieve stad
Locatie | Oostzaan, Amsterdam
Opdrachtgever | BNA (Bond Nederlandse Architecten) 
Samenwerking | Strikwerda van den Heuvel architecten
Oppervlakte | 100+ hectare  
Jaar | 2019
Status | Afgerond

“Geef ons heden ons dagelijks brood en als het even kan een watersnood.”

^
Gebed van de dijkgraaf

Van tuindorp naar parkdorp 
“Geef ons heden ons dagelijks brood en als het even kan een watersnood.” Een oude Zeeuwse leus, die actueler is dan ooit bij het klimaatadaptief maken van de steden. De urgentie is hoog, en toch schuiven we de problemen voor ons uit. Hoe maak je een honderd jaar oud tuindorp op een van de laagste plekken van Nederland klimaatneutraal? Deze vraag stelde Ymere en de Branchevereniging Nederlandse Architecten (BNA) aan LAND atelier. 

Met het plan worden de betrokken partijen – de bewoners, Ymere en de gemeente – gestimuleerd om meer laten denken in waardevermeerdering. Daarvoor liggen vooral kansen op de binnenterreinen, het huidige straatbeeld is immers beschermd als monument. De privétuinen en bergingen aan de achterzijde maken plaats voor een collectieve, klimaatbestendige tuin met waterberging. Daar krijgen de bewoners meer dan duurzaam groen voor terug: een flinke uitbreiding aan de achterzijde van hun huidige woning. 

De huur zal weliswaar stijgen, maar dat wordt gecompenseerd met aanzienlijk meer woonruimte en comfort. De woningcorporatie ziet ondertussen de waarde van het vastgoed omhoog gaan, en de gemeente ziet de klimaatadaptieve stad weer een stapje dichterbij komen. Op die manier worden de uiteenlopende belangen van de verschillende betrokkenen geïntegreerd in één toekomstbestendig plan. Zo verandert het tuindorp de komende decennia langzaam in een parkdorp. 

Meer weten over dit ontwerpend onderzoek: klik hier voor een link naar de site van de BNA

Nog meer weten: Hallo!