PARK XXL – De grote ontwerpopgave

Type project | Ontwerpend onderzoek 
Thema | Grote parken
Locatie | Europa
Opdrachtgever | Hogeschool Van Hall Larenstein
Samenwerking | Vlug en Partners
Oppervlakte | 0+ hectare  
Jaar | 
Status | Afgerond

Grote parken
Wereldwijd is er een concurrentiestrijd tussen metropolen om mensen aan zich te binden. Ruimtelijke condities als aantrekkelijk woon- en werkmilieus zijn van grote betekenis hierin. Het grote park is een kunstvorm waar de samenvloeiing van stad en landschap zich manifesteert. Het zijn de grote natuurtheaters van de stad. De aanwezigheid van een groot park is zeer waardevol voor de stad. Over de hele wereld zijn metropolen aan het experimenteren met grote parken. 

In opdracht van Hogeschool van Hall Larenstein en de EVL stichting hebben we een ontwerpend onderzoek verricht naar de complexe ontwerpopgave van het grote park. Een groot park is in feite een opgeblazen stadspark. De enorme schaal is echter te groot voor stedelijk programma. Daarnaast spelen ecologische processen een grote rol bij het ontwerp van een groot park. In dit onderzoek hebben we vijf parken ruimtelijk en functioneel onderzocht en met elkaar vergeleken. 

Voor meer informatie over het onderzoek: klik hier voor een link naar het rapport

Meer weten: Hallo!