Roeland Meek

foto Ferry Streng ©

roeland.meek@land-atelier.nl I 0645594772

ROELAND MEEK

Roeland Meek is opgegroeid in het kleine dorpje Altforst in Gelderland. Op 16-jarige leeftijd verhuisde hij naar Nijmegen waar hij een civieltechnische opleiding tot hovenier heeft gevolgd. Na deze opleiding heeft hij zijn studie vervolgd aan de hogeschool Van Hall Larenstein waar hij in 2012 cum laude afstudeerde. In 2019 is hij afgestudeerd aan de masteropleiding landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

Roeland werkte als ontwerper onder andere voor H+N+S Landschapsarchitecten, Bureau B+B Stedebouw en Landschapsarchitectuur en voor de dienst Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Sinds oktober 2017 werkt Roeland als landschapsarchitect voor OKRA Landschapsarchitecten BV. Tegelijktijdig zet Roeland zich sinds 2012 als ‘onafhankelijk’ landschapsactivist in voor stichting Koningshof, een stadstuinbouwplatform in de Oostrand van Utrecht.

Als landschapsarchitect is Roeland geïnteresseerd in het Nederlandse ‘waterlandschap’ en het Nederlandse ‘landbouwlandschap’. Langzamerhand dringt steeds meer het besef door dat vraagstukken op het gebied van voedsel, bodem, biodiversiteit, klimaat, energie, milieu en water nauw verbonden zijn. In de landschapsarchitectuur komen we volgens hem uit een lange traditie van ‘het land naar onze hand zetten’, waarbij de waterhuishouding het beoogde grondgebruik volgt, ofwel: ‘water volgt functie’. Dit Nederlandse ontwateringsbeleid is een belangrijke oorzaak van het huidige monofunctionele voedsellandschap. In zijn optiek zouden natuurlijke condities van water en bodem opnieuw het startpunt moeten vormen om het landschap te verbinden met het gebruik ervan en de mensen die het bewonen of gebruiken. Volgens Roeland zouden we het landschap moeten vormgeven volgens het principe ‘functie volgt water en bodem’.
 
Als ontwerper is Roeland geïnteresseerd in de relatie tussen steden ‘de stad’ en hun achterlanden ‘het landschap’. Door de sterke bevolkingsgroei is deze onderlinge relatie in de afgelopen eeuw ingrijpend veranderd. Toekomstige verstedelijking is in zijn ogen dan ook een uitdagende en inspirerende opgave. Als ontwerper is hij ervan overtuigd dat deze opgave zich niet enkel in de stad uit maar juist ook een nieuwe kijk op ons landschap vraagt en vice versa. Hoe gaan we de stad weer verbinden aan het land en dusdanigvormgeven zodat er op korte termijn inspirerende functionele gebruiksruimtes voor mensen ontstaan die tegelijkertijd op lange termijn bijdragen aan een nieuwe ‘groene’ economie en een gezonde maatschappij?

CURRICULUM VITAE

Achternaam:           Meek
Voornamen:            Roeland Jeen
Geboortedatum:    04 september 1986
Geboorteplaats:     Altforst, West Maas en Waal, Nederland
Woonplaats:            Utrecht
Beroep:                    Landschapsarchitect

Opleidingen
2013 – 2019     MSc Landschapsarchitectuur aan de academie van Bouwkunst te Amsterdam
2007 – 2012     Ba Tuin en Landschapsinrichting aan Van Hall Larenstein te Velp
2003 – 2007     MBO Tuininrichting aan Helicon te Nijmegen

Loopbaan
2017 – heden    Landschapsarchitect bij OKRA Landschapsarchitecten BV
2016 – 2017      Landschapsontwerper bij de gemeente Amsterdam (Ruimte en duurzaamheid)
2013 – 2016      Landschapsontwerper bij Bureau B+B Stedebouw en Landschapsarchitectuur
2012 – 2013      Instructeur, assistent docent bij Van Hall Larenstein 
2011 – 2012      Assistent ontwerper bij H+N+S Landschapsarchitecten
2010 – 2011      Stagiair bij H+N+S Landschapsarchitecten

Talen
Nederlands     Moedertaal
Engels             Goed
Duits                Goed
Frans                Matig

Projecten (selectie)
Xxx…